Senior uit de knel

Uw persoonlijke coach

Ouderen ondervinden vaak problemen in maatschappelijke ontwikkelingen en in het welbevinden (lichamelijke en mentaal welbevinden, woon- en leefsituatie en (oudere) participatie). Doordat de zorgbehoeften en wensen vaak niet op een lijn zitten, durven of kunnen “onze” ouderen zich niet goed verwoorden over hoe ze het wel graag willen. Daardoor komen ze klem te zitten tussen het kunnen en willen doen en de mogelijkheden ervan.
Daarom ga ik samen met u als coach kijken hoe u de regie over uw eigen leven kan behouden en wordt er gekeken naar haalbare doelen, die bijdragen aan een liefdevolle en waardig leven in uw eigen vertrouwde leefomgeving.

" Ouder worden is een kunst"

Rationele Emotieve Therapie

Wat is RET? Met RET gaan we onze gedachten onderzoeken. Bewuster omgaan met invloeden van buitenaf en meer vertrouwen krijgen op je eigen logische denkvermogen.
Waarom RET? 
Uit onderzoek is gebleken dat opgekropte emoties een negatieve effect heeft op het immuunsysteem, waardoor de kans op ziekte groter wordt. Ook blijkt boosheid het meeste gevaar op te leveren. Daarom leer je met RET een andere manier van denken

Als RET Therapeut zal ik je helpen bij het opsporen van negatieve, irrationele gedachten. Door te leren om deze te vervangen door rationele gedachten, is het mogelijk om een meer realistische kijk op jezelf en de omgeving te krijgen.

Ieder mens heeft baat bij een gezonde mentale levenstijl.

"Wees een vrije denker en accepteer niet alles wat je hoort als waarheid. Wees kritisch en evalueer waar u in gelooft"

COVID-19

 

Lieve Mensen,

We worden allemaal geraakt door de coronapandemie. Dit virus zorgt ervoor dat we in onze isolement komen en onze bezorgdheid stijgt. Dit komt omdat ouderen een kwetsbare groep is voor dit virus. Op dit moment vraagt het veel van uw, op mentale, lichamelijke, sociale en emotionele vlakken.

 

Daarom gaat COACHING gewoon door!!

 

Wil u een luisterend oor, of zit u in de knel?

Ik zit voor u klaar, voor al u vragen.

Liefs, Petra en "Be Safe"

Uw Persoonlijke Coach

 

 

 

Coachen is ook het samenbrengen van mensen


RET therapeut

diploma behaald